Kalender

september 2020

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

infomoment

De Boomhut

4

5

6

7

 

 

8

infomoment Paloke

 

Zwemmen 1e lj

9

Ezelsoor BROM

10

 

Zwemmen 2e lj

11

 

 

 

 

 

 

12

13

14

 

 

 

15

 

Zwemmen 3e lj

16

 

 

 

 

17

 

Zwemmen 4e lj

18

19

20

21

 

 

 

 

 

22

 

Zwemmen 5 en 6e lj

 

23

 

 

 

 

24

 

Zwemmen 3 KK

25

 

 

 

 

26

27

28

 

 

 

29

 

Zwemmen 1e lj

30

 

 

 

 

 

oktober 2020

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Zwemmen 2e lj

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Scholenveldoop

3

4

5

 

 

 

 

6

 

Zwemmen 3e lj

7

8

 

Zwemmen 4e lj

9

facultatieve

verlofdag

 

10

11

12

 

 

13

 

Zwemmen 5en 6e lj

 

14

15

 

Zwemmen 3 KK

 

16

 

17

18

19

20

 

Zwemmen 1e lj

 

 

21

22

 

Zwemmen 2e lj

23

pedagogische studiedag

 

24

25

26

Vredesweek SG

27

 

Zwemmen 1e lj

28

29

oudercontact 1LJ + Rapport

 

Zwemmen 4e lj

30

Halloween Paloke

31

 

 

november 2020

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Allerheiligen

2

herfstvakantie

 

 

 

3

herfstvakantie

 

 

 

4

herfstvakantie

5

herfstvakantie

 

6

herfstvakantie

 

7

herfstvakantie

8

herfstvakantie

9

Vredesweek SG

 

 

10

 

Zwemmen 5en 6e lj

 

 

11

Wapenstilstand

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Zwemmen 3 KK

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

15

16

projectweek Paloke

17

Zwemmen 1e lj

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

19

Zwemmen 2e lj

20

 

 

 

 

 

 

21

22

23

 

24

Zwemmen 3e lj

 

Handbal 5e lj

25

26

Zwemmen 4e lj

 

27

 

28

29

30

 

 

 

 

 

 

december 2020

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

 

 

 

1

Zwemmen 5 en 6e lj

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

Zwemmen 3 KK

 

 

 

 

 

4

Sint op school

5

6

7

 

 

 

 

8

Zwemmen 1e lj

9

 

 

 

 

 

 

 

10

Zwemmen 2e lj

 

 

11

Wintermarkt

De Boomhut

 

12

13

14

 

 

 

 

 

 

15 Zwemmen 3e lj

oudercontact De Boomhut

 

 

16

17 Zwemmen 4e lj

oudercontact Paloke

voetbaltornooi 6e

 

 

18

 

19

20

21

kerstvakantie

 

22

kerstvakantie

23

kerstvakantie

24

kerstvakantie

25

kerstmis

26

kerstvakantie

27

kerstvakantie

28

kerstvakantie

29

kerstvakantie

30

kerstvakantie

31

kerstvakantie

 

 

 

januari 2021

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nieuwjaar

 

 

2

kerstvakantie

3

kerstvakantie

4

5

Zwemmen 5en 6e lj

 

 

 

 

6

7

Zwemmen 3 KK

8

 

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

12

Zwemmen 1e lj

 

 

13

 

 

 

 

 

14

Zwemmen 2e lj

15

 

16

17

18

projectweek boomhut

 

19

Zwemmen 3e lj

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

Zwemmen 4e lj

 

22

 

23

24

25

 

 

26

Zwemmen 5 en 6e lj

 

27

28

Zwemmen 3 KK

 

29

 

 

 

 

 

 

 

30

31

februari 2021

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

 

2

Zwemmen 1e lj

3

4

Zwemmen 2e lj

5

 

6

7

8

 

 

Grappeling

9

Zwemmen 3e lj

 

Grappeling

10

carnaval

De Boomhut

11

Zwemmen 4e lj

 

grappeling

12

carnaval paloke

Grappeling

13

14

15

krokusvakantie

 

16

krokusvakantie

17

krokusvakantie

 

 

18

krokusvakantie

 

19

krokusvakantie

 

 

 

 

20

krokusvakantie

21

krokusvakantie

22

 

23

Zwemmen 5 en 6e lj

 

24

25

Zwemmen 3 KK

 

26

 

 

 

 

 

27

28

maart 2021

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

 

 

 

 

 

 

2

Zwemmen 1e lj

 

 

 

3

 

 

4

Zwemmen 2e lj

5

 

6

7

8

 

9

Zwemmen 3e lj

 

 

10

11

Zwemmen 4e lj

 

12

13

14

 

 

15

facultatieve

verlofdag

 

16

Zwemmen 5 en 6e lj

Behendigheids-

tornooi 2e lj

 

17

 

 

 

 

 

18

 

Zwemmen 3 KK

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

21

22

 

 

 

 

 

 

23

Zwemmen 1e lj

24

pedagogische studiedag

 

25

Zwemmen 2e lj

26

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

29

30

Zwemmen 3e lj

31

 

 

 

 

april 2021

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

 

 

 

 

 

 

1 Zwemmen 4e lj

oudercontact Paloke

2

 

Zwemevenement

 

 

 

 

 

3

4

Pasen

5 paasvakantie

 

6 paasvakantie

 

 

 

 

 

 

7 paasvakantie

8 paasvakantie

 

 

 

 

9 paasvakantie

 

 

10 paasvakantie

11 paasvakantie

12 paasvakantie

13 paasvakantie

 

 

 

 

14 paasvakantie

 

 

15 paasvakantie

 

 

 

 

 

16 paasvakantie

 

17 paasvakantie

18 paasvakantie

19

20

Zwemmen 5 en 6e lj

 

 

 

 

21

Buitenspeeldag BROM

 

22

Zwemmen 3 KK

 

23

 

24

25

26

 

27

 

Zwemmen 1e lj

 

 

28

 

 

29

 

Zwemmen 2e lj

Trefbal 3e lj

 

30

 

 

mei 2021

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Feest van de arbeid

2

 

3

 

 

 

 

4

Zwemmen 3e lj

 

 

5

 

 

6

Zwemmen 4e lj

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

9

10

 

 

 

 

 

11

Zwemmen 5en 6e lj

12

 

 

 

 

 

 

13 O.L.H. Hemelvaart

 

 

 

14 Brugdag

 

 

 

 

15

 

16

17

18

Zwemmen 1e lj

 

19

 

 

 

 

20 Zwemmen 2e lj

oudercontact

De Boomhut

 

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

 

2 23

P Pinksteren

24 Pinkstermaandag

 

 

 

 

 

25

Zwemmen 3e lj

 

26

 

27

Zwemmen 4e lj

 

 

 

28

schoolfeest Paloke

 

29

30

31

Hockey 4e lj

 

 

 

 

 

 

juni 2021

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

 

1

Zwemmen 5 en 6e lj

 

2

3

Zwemmen 3 KK

 

4

 

 

5

6

 

7

 

8

Zwemmen 1e lj

 

 

 

9

 

10

Zwemmen 2e lj

 

 

 

 

11

schoolfeest

De Boomhut

 

 

 

12

 

13

 

14

 

 

 

 

 

15

Zwemmen 3e lj

 

 

16

17

Zwemmen 4e lj

 

 

 

18

 

19

20

21

 

22

Zwemmen 5 en 6e lj

 

23

Proclamatie 3KK

 

 

24

Zwemmen 3 KK

 

 

25

 

 

 

 

26

27

28

Proclamatie 6 LJ

 

29

30

 

 

zomervakantie

 

zomervakantie

 

 

 

 

 

 

 

zomervakantie

 

 

zomervakantie