Schoolteam


Juf Carla - directeur

Juf Greet beleid + zorg lagere school 

Juf Sabrina beleid + zorg kleuter-school

Juf Jona

Zorgcoör-dinator kleuter en lager


Juf Sonia

Secretariaat Paloke

Juf Tarzia

Secretariaat Paloke

Juf Nargis

Secretariaat De Boomhut


Juf Sofie

0KKA

Juf Sara

0KKB

Juf Caroline

Kinderver-zorgster


Juf Sophie 1KKA

Juf Annelies

1KKB

Juf Rajae

2KKA

Juf Janic

2KKB


Juf Ineke

3KKA

Juf Evi

3KKB

Juf Laysa

Zorg kleuter-school

Juf Liesbeth

Zorg kleuter en lager


Meester Gert

LO

Meester Kevin

LO


Juf Marijke

1LA

Juf Kelly

1LB

Juf Manuela

2LA

Juf Leila

2LB


Juf Fien

3LA

Juf Elene

3LB

Juf Carla

4LA

Juf Melissa

4LB


Juf Cécile

5L

Juf Elien

6L

Juf Claire

Zorg lagere school

Meester Oussama

Zorg lagere school


Onze missie

De Brusselse Ketjes (en vooral die van Molenbeek) liggen

ons nauw aan het hart. Wij willen in de eerste plaats

investeren in deze kinderen en hun toekomst, door via

flexibele leerwegen kwalitatief en gedifferentieerd

onderwijs aan te bieden dat kinderen stimuleert in

hun zelfstandigheid en creatief denken. Wij, met name

het volledige team, in samenwerking met de ouders, de

brede omgeving van de school en iedereen die graag met

ons wil samenwerken , omdat wij geloven dat we elkaar

kunnen versterken in partnerschap.